Historie

Historie společnosti Jan Parish je úzce spjata s rodinou Parish, která do Žamberka přišla v roce 1815, kdy žamberecké panství koupil John Parish. Velkostatek Žamberk měl tehdy 4 235 ha lesa a 1 628 ha polí, celkem 5 863 ha. K panství dále patřilo 24 okolních vesnic. Po smrti Johna Parishe v roce 1856 se stává nástupcem synovec George. Ten v roce 1869 k tomuto panství přikoupil velkostatek Brandýs nad Orlicí a Žampach, který ale následně prodal a ponechal si pouze část Hrubý les.

Při první pozemkové reformě přišlo panství o veškeré dvory na brandýsku a o část lesů a polí na žamberecku (více jak 2000 ha), oba velkostatky zůstaly v majetku rodiny Parish, s výjimkou válečného období, kdy na panství byla uvalena nucená správa, až roku 1948.


Po druhé světové válce (5. 5. 1948) přišla rodina Parish o vškerý svůj majetek dle zákona č. 142/1947 a byla nucena tajně opustit svůj domov a přes Německo emigrovat do Kanady.

Novodobá historie společnosti začala v roce 1990, kde se zpět do vlasti vrátil syn posledního vlastníka panství Jan Marmaduk Parish, kterému byla dle zákona č. 229/1991 Sb. o půdě v průběhu roku 1993 navrácena zpět větší část majetku. Od roku 1998 je majetek rodiny ve správě prvorozeného syna Davida Anthonyho Parishe, současného vlastníka.

Za účelem obhospodařování rodinného majetku vznikla 1.4. 1993 firma Jan Parish – Správa Parishových lesů. Prvním ředitelem firmy se stává Ing. Vladimír Doleček (1.4.1993 – 30.6.2003), následován Ing. Jiřím Fišerou (do 31. 1. 2019).

Hlavním předmětem činnosti společnosti je správa lesního majetku a s tím spojené činnosti podnikání v lesním hospodářství, dřevařském průmyslu a myslivosti.