Certifikace

V roce 2002 se společnost Jan Parish připojila k účasti v certifikaci lesů podle PEFC, čímž potvrzuje, že souhlasí s hospodařením v lesích v souladu s požadavky certifikačních kriterií definovaných v dokumentech „Českého systému certifikace lesů (CFCS 1002:2006 a 1006:2006), který byl na základě požadavků PEFC uznaný Radou PEFC („Pan European Forest Certification Council“) dne 7.12. 2006. Osvědčení číslo 635. Toto osvědčení bylo aktualizováno s platnosti od 1.října 2015. Na lesním majetku se hospodaří v soulasu s požadavky certifikačních kritérií definovaných v dokumentu „Českého systému certifikace lesů“ (CFCS 1003:2011). Lesní majetek je součástí regionu „Česká republika“.

Firmě bylo též uděleno Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1389-CPR-C-13-008 – Konstrukční řezivo obdelníkového průřezu.Toto osvědčení prokatuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsané v příloze ZA normy EN 14081-1:2005+A1:2001 v rámci systému 2+ a systém řízení výroby splňuje všechny výše uvedené požadavky.