Dotační projekty

Pro rozvoj společnosti Jan Parish byly využity projekty z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) z Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020

 

Přehled projektů:

15/001/0432a/452/000578 – Lesní cesta Přední kopec – rekonstrukce lesní cesty kategorie 2L v délce 3,1 km, k.ú. Bartošovice v Orlických horách – dokončeno v roce 2016, cíl projektu: Investice do budování a rekonstrukcí lesnické infrastruktury

15/001/0861a/453/000043 – Lesní technika – pořízení UKT pro přibližování dřevní hmoty – dokončeno v roce 2016, cíl projektu: Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství.

16/002/08510/453/000052 – Obnova a ochrana lesa – zřízení 3,3 km oplocenek za účelem ochrany výsadby MZD – dokončeno v roce 2016, cíl projektu: Hromadná ochrana melioračních a zpevňujících dřevin. Zajištění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stability porostů.

16/003/0861a/453/000768 – Modernizace školkařského provozu – projetk zahrnuje výstavbu fóliovníku a pořízení technologie pro přestování obalovaného sadebího materiálu – dokončeno v roce 2017, cíl projektu: Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství.

16/003/0432a/453/004367 – Lesní cesta Brtečník – celková oprava lesní cesty kategorie 2L pro odvoz dřevní hmoty v délce 0,91 km v k.ú. České Libchavy – dokončeno v roce 2018 – doposud administrováno, cíl projektu: Investice do budování a rekonstrukcí lesnické infrastruktury

17/005/08510/453/000386 – Ochrana MZD 2017 – projekt zaměřen na ochranu výsadeb lesních dřevin před škodami zvěří v celkové délce oplocení 4,95 km – dokončeno v roce 2018 – projekt administrován, cíl projektu: Hromadná ochrana melioračních a zpevňujících dřevin. Zajištění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stability porostů.

17/005/08610/453/000625 – Modernizace školkařského provozu 2017 – projekt zahrnuje pořízení neklimatizované haly – dočasné úložiště sadebního materiálu, vysokozdvižný vozík pro přepravu a manipulaci se sadebním materiálem a technologií sadbovačů pro přestovýní obalovaného sadebního materiálu – dokončen v roce 2018 – projekt administrován, cíl projektu: Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství.

18/007/08610/453/000367 – Traktor pro práci v lese. Realizace ukončena 2019. Projekt umožnil obnovu technického parku společnosti Jan Parish. Nově pořízený traktor s ochranou konstrukcí bude sloužit k obhospodařování lesního majetku v polesí Žamberk, v důsledku realizace projektu vzniklo jedno pracovní místo. Dokončení projektu je plánováno na jaro 2020.

V REALIZACI

18/007/08510/453/000440 – Ochrana MZD LHC Žamberk. V souladu s trendy modedního lesnictví dochází k zvýšení druhové skladby lesa o MZD. Díky projektu bylo postaveno 14 oplocenek chránících novou výsadbu v celkové délce cca 2 km. Dokončení projektu je plánováno na podzim 2019.

18/007/08410/453/000352 – Obnova lesa po kalamitách. V návaznosti na kalamitní stav odumírajících jasanových porostů byl naplánován projekt obnovy 9,5 ha lesního majetku v polesí Žamberk, který byl kalamitou postižen. Součástí projektů je vyčištění ploch, jejich úprava a nová výsadba. Dokončení projektu je plánováno na jaro 2020.