O Firmě


Jan Parish – Správa Parishových lesů

Firma obhospodařuje lesní majetek pana Davida Parishe o výměře cca 3200 ha, který se rozprostírá v oblasti od Brandýsa nad Orlicí, v okolí Žamberka až po Bartošovice v Orlických horách. Na základě platného lesního hospodářského plánu převažují smrkové (81%) a bukové (7%) lesní porosty na kyselých (40%) a živných stanovištích (32%).

 

Hospodářství je diferencováno podle přírodních podmínek a kategorií lesa. Lesní porosty jsou rozděleny do dvou polesí – Žamberk a Zaječiny a pěti lesních úseků. O kvalitu lesa se stará kvalifikovaný lesní personál. 

Správce lesního majetku: Ing. Stanislav Maršík

  • Lesní úsek Brandýs nad Orlicí: Ing. Petr Šejbl
  • Lesní úsek Litice: Ing. Zdeněk Pýcha
  • Lesní úsek Žamberk: Pavel Bílek
  • Lesní úsek Klášterec: Miroslav Junk
  • Lesní úsek Zaječiny: Ing. Karel Solnička

Za plnění Lesního hospodářského plánu odpovídá odborný lesní hospodář: Ing. Stanislav Maršík


Na správu lesů navazují další přidružené činnosti spojené se správou majetku a zpracováním dřevní hmoty (Pila). Nabízíme prodej řeziva i palivového dříví.